Nagradna Igra - Igraj i Osvoji - Red Bull Campus Clutch 2021!

15.03.2021. 15:42

Igraj i Osvoji dolazi i ove godine sa još zanimljivim nagradama!

Zaigraj i možda ćeš upravo ti biti sretni dobitnik neke od vrijednih nagrada,

a možda čak i glavne nagrade Red Bull Campus Clutch gaming stolice vrhunske kvalitete.

Detalje nagradne igre možete saznati u ovom članku, kao i na 500 kioska iNovina diljem Federacije Bosne i Hercegovine!

1.ORGANIZATOR

Organizator Nagradne igre su iNovine BH d.o.o. Sarajevo (sjedište: Kolodvorska 12, Sarajevo, ID broj: 201964320004) u daljem tekstu: „Organizator“. Nagradna igra se priređuje s ciljem promoviranja igrice Valorant (Steam Riot) za koju se elektronska dopuna može kupiti na kioscima iNovina kao i promoviranja Red Bull energetskog napitka, koji su također u ponudi iNovina.

2.TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra pod nazivom „IGRAJ I OSVOJI“, počinje 15.03.2021. godine i traje do 19.04.2021. godine. Pravila nagradne igre će biti objavljena u ponedeljak (15.03.2021. godine) u dnevnim novinama Oslobođenje, web stranici iNovina (inovine.ba) i Facebook stranici iNovina.

3.PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Područje Federacije Bosne i Hercegovine

4.PRAVO UČEŠĆA I NAČIN UČESTVOVANJA

U ovoj nagradnoj igri učestvuju fizička lica starija od 18 godina, rezidenti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Pravo za učešće stiču lica koja na maloprodajim objektima/kioscima iNovina kupe najmanje jedan Red Bull napitak te elektronski bon Riot, ili najmanje jedan Red Bull energetski napitak. Sa evidentiranom kupovinom navedenih artikala na računu, te unošenjem broja računa (BF i IBFM), svog imena i prezimena i broja mobilnog telefona u generator na web stranici iNovina (inovine.ba) ostvaruje se mogućnost učešća u nagradnoj igri. Pojedini broj računa može biti unesen u generator samo jednom, odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru. Generator će imati elektronsku blokadu koja će sprećavati ponovno unešenje istog broja računa. Račun je potrebno sačuvati kao dokaz o ostvarenoj kupovini sve dok izvlačenje dobitnika ne bude završeno. Pravo učešća u ovoj nagradnoj igri nemaju osobe zaposlene u iNovine BH d.o.o. Sarajevo. Dobitnici nagrada pružiti će sve navedene informacije i dokumente (18+) potrebne da bi se mogla primjeniti Pravila ove nagradne igre, kao i odgovarajući zakoni. Nagradna igra će se odvijati 36 dana.

5.NAGRADNI FOND

Nagradni fond u ovoj nagradnoj igri čini 31 nagrada, ukupne vrijednosti 2.457,00 KM sa PDV-om i to:

1x Gaming Stolica - 702,00 KM,

10X Kompjuterski miš - 585,50 KM,

20x Red Bull paket energetskog napitka - 1.1270,00 KM

UKUPAN FOND NAGRADNE IGRE: 2.457,00 KM sa PDV-om.

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim nagradnim fondom.

6.NAČIN OBJAVLJIVANJA DOBITNIKA NAGRADA

Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrada biće objavljeni na web stranici inovine.ba , kao i na zvaničnom Facebook i Instagram profilu iNovina u roku od 8 dana od nagradnog izvlačenja. Nagradno izvlačenje će se održati u prostorijama iNovina na adresi Kolodvorska 12 u Sarajevu, 23.04.2021. godine. Nagradno izvlačenje će biti javno i moći će se pratiti putem web stranice iNovina na linku navedenom u opisu: https://inovine.ba/bs/igraj-i-osvoji. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija koja će voditi zapisnik za vrijeme nagradnog izvlačenja. Tročlanu komisiju imenuje organizator. Odluka komisije je konačna i obavezujuća. Dobitnici će biti obaviješteni putem telefonskim putem i/ili SMS porukom. Tom prilikom su dužni verificirati/prihvatiti status dobitnika. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagradna, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, slikovnom, audio i video materijalu, u suprotnom, gubi se pravo na ostvarivanje dobitka, odnosno dodjelu nagrade. Organizator se obavezuje da će svim dobitnicima uručiti nagrade najkasnije 45 dana od objavljivanja dobitnika.

7.PREUZIMANJE NAGRADA

Nagrade će se preuzimati u prostorijama iNovina u Sarajevu, Kolodvorska 12, radnim danima ponedeljak-petak od 09:00 do 15:00 sati, ili drugačije, prema mogućnostima i dogovorima sa dobitnicima. Pri preuzimanju nagrade dobitnici su dužni da potpišu Prijemnicu nagrade, sa navedenom nagradom. Identifikacija dobitnika nagradne igre će se vršiti uz prezentaciju njihove lične karte ili putne isprave, kao i obaveznom prezentacijom fiskalnog računa kao dokaza o učešću u nagradnoj igri. Organizator ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu u vezi sa učešćem u nagradnoj igri, odnosno preuzimanjem i korištenjem nagrada.

8.POREZ, ZAMJENA, PRENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADNOM

Organizator, iNovine BH d.o.o. Sarajevo, odgovoran je za plaćanje PDV-a (osim PDV-a u dijelu nagradnog fonda koji obezbjeđuje dobavljač). Isporučioci nagrada, odnosno proizviđači/dobavljači od kojih su iNovine nabavili nagrade, obavezni su da, uz priloženi garantni list, otklone eventualne nedostatke na nagradama: Gaming stolica. Nagrade se ne mogu zamijeniti ili isplatiti u gotovini. Dobitnik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili nagradu koja prelazi iznos naveden u ovim Pravilima. Porez na dohodak (11,11% vrijednosti nagrade) će biti plaćen u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine 10/08, 9/10, 44/1 i 7/13).

9.NADLEŽNOST SUDA

Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način biti će nadležan Općinski Sud u Sarajevu.

10.OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje, ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko nastane neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada biti će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, nezavisno od potrebe za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slućaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektan šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati. Nagradna igra se može prekinuti prema odluci Organizatora, iNovina, u slučaju više sile, materijalnih povreda, te zloupotrebe Pravila nagradne igre.Organizator ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju prekida nagradne igre iz navedenih razloga.

11.ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Organizator nagradne igre, voditelj baze ličnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Dobitnici nagradne igre izričito su saglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u vezi s primopredajom nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javnog obavještenja o rezultatima nagradne igre.

12.ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova Pravila obavezuju. Odluke Organizatora donesene prema Pravilima nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike. Organizator ima pravo da jednostrano dopuni ili promijeni Pravila, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva finansija FBIH te javno objavljivanje na web stranici iNovina na kojoj su Pravila i objavljena. Odobrenje za organizovanje nagradne igre i saglasnost na Pravila nagradne igre je dalo Ministarstvo finansija/financija FBIH Rješenjem broj: UP-05-12-1-182/21 od 03. 03. 2021. godine.

Da li vam se sviđa ovaj članak?
Ako vam se sviđa ovaj članak podijelite ga sa svojim prijateljima i kolegama!

Možda bi vas interesovale ostale

povezane novosti i zanimljivosti?!

View My Stats